Het bestuur van Stichting Koningsdag Bennekom heeft tot haar grote spijt het besluit moeten nemen om de Koningsdagviering in 2019 niet door te laten gaan.

Wat is er aan de hand?
De Stichting heeft al jaren een gebrek aan vrijwilligers voor de organisatie en begeleiding van de Koningsdagviering. De afgelopen 2 jaar is dat met de geweldige inzet van het bestuur en een te kleine groep vrijwilligers net gelukt. Voor dit jaar is de groep zo klein geworden dat een veilige en voor iedereen ontspannen viering niet meer verantwoord en mogelijk is.

Wat betekent dit voor de toekomst van de Koningsdagviering?
Het stichtingsbestuur wil 2019 gebruiken om de organisatie te versterken met het doel de Koningsdagviering van 2020 en verder te waarborgen. Voor zo’n mooi dorp als Bennekom is het belangrijk om met elkaar de verjaardag van onze Koning te vieren. In het dorp, met de bewoners, met de verenigingen en winkeliers, met z’n allen.

Wat heeft Stichting Koningsdag Bennekom nodig?
Vrijwilligers! Vele handen maken licht werk!
Het bestuur zoekt mensen die op allerlei manieren willen helpen:

  • Bestuursleden: Ter vervanging van inmiddels afgetreden bestuursleden en ter verbreding van het bestuur. Om taken beter te verdelen, het vertrek van bestuursleden beter op te kunnen vangen en nieuwe leden goed in te kunnen werken.
  • Werkgroepleden: Voor de diverse activiteiten die tijdens de Koningsdagviering worden georganiseerd bestaan werkgroepen. Iedere werkgroep zorgt voor de organisatie van een activiteit (bijvoorbeeld de kinderrommelmarkt).
  • Dag-vrijwilligers: Voor de Koningsdag zelf zijn er voldoende mensen nodig die even een handje willen helpen. Bijvoorbeeld voor het versieren van het podium, het regelen van het verkeer of het begeleiden van de kinderfietsoptocht.

Wat gaat de Stichting nu doen?
Het komende jaar gaat de Stichting (wederom) veelvuldig de publiciteit zoeken om vrijwilligers te werven. Door te communiceren wat de organisatie van de Koningsdagviering inhoudt en hoe leuk dat is. Via kranten en social media, maar ook door het organiseren van gezellige bijeenkomsten om kennis te maken met het bestuur en de huidige vrijwilligers. Doel: de Koningsdagviering van 2020 en verder waarborgen.

Wilt u meehelpen?
Graag! Stuur dan een mailtje met uw contactgegevens naar info@koningsdagbennekom.nl. U wordt dan in het najaar van 2019 uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst.

Samenvattend:

  • De Koningsdagviering zoals jaren georganiseerd door de Stichting gaat in 2019 niet door.
  • Reden: het bestuur en de overige organisatie van de Stichting is onderbemand; te weinig vrijwilligers.
  • Het stichtingsbestuur gaat 2019 gebruiken om de organisatie te versterken; het werven van vrijwilligers.
  • Doel: vanaf 2020 weer een mooie Koningsdagviering organiseren.

Meld je aan als vrijwilliger