Versie: 29-03-2023
Onderwerp: Bescherming persoonsgegevens

Inzake de actuele AVG wetgeving informeren wij u over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en of andere door u aan ons verstrekte gegevens.

De door u opgegeven of anders kenbaar gemaakte NAW-, email en eventueel andere verstrekte gegevens worden door ons digitaal verwerkt. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de organisatie, communicatie en correspondentie inzake stichting Koningsdag Bennekom. De door u verstrekte gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt. De gegevens die wij opslaan en gebruiken zijn enkel de gegevens die u ons heeft doorgegeven.

Wij gaan ervan uit dat; als u gegevens aan ons doorgeeft dat wij die mogen opslaan en mogen gebruiken als hiervoor is aangegeven, totdat u dit herroept.

Tijdens koningsdag zullen er door een van onze medewerkers foto’s/filmpjes worden gemaakt die gedurende de dag op een van de schermen bij het podium getoond worden. Het kan zijn dat u hierop te zien bent. De meeste beelden zullen aan het eind van de dag gewist worden maar het kan zijn dat sommige beelden gebruikt worden op sociale media of onze website. We zullen hiervoor vooral overzichtsbeelden gebruiken.

Wilt u geen communicatie of correspondentie van ons ontvangen dan kunt u ons dit melden per mail: j.vanrheede2@chello.nl (secretaris). Wij zullen dan al uw gegevens verwijderen.

Heeft u nog vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens of wilt u meer informatie?Neem dan contact met op via mail.

Met vriendelijke groet
Stichting Koningsdag Bennekom