Wereldwijd grijpt het coronavirus om zich heen, met grote gevolgen voor economie en volksgezondheid. Ook in ons land. Zoals door onze regering aangegeven, zal het virus voorlopig onder ons blijven. Als bestuur van de Stichting Koningsdag Bennekom vinden we het daarom niet gepast en verantwoord om op 27 april aanstaande Koningsdag te vieren. Daarom hebben we besloten om de viering af te gelasten.

Vorig jaar ging de Koningsdagviering om een heel andere reden niet door. We hebben daardoor een heel aantal nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen die al volop bezig waren met de voorbereiding voor Koningsdag 2020. Als bestuur willen we al onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet tot nu toe.
Ook hebben zich nieuwe sponsoren en donateurs aangemeld om de Stichting Koningsdag Bennekom financieel te ondersteunen. Aan al onze sponsoren en donateurs: heel erg bedankt. Sponsorgeld en donaties die reeds zijn betaald storten we terug.

We hopen dat deze crisis spoedig onder controle is en het normale leven weer hervat kan worden. Vanaf het najaar gaan we met elkaar weer aan de slag voor een geweldige Koningsdagviering in 2021.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Stichting Koningsdag Bennekom
André Overeem, Peter Verweij, Jurriën van Reede, Koen van den Brink en André van Geenhuizen