De Stichting Koningsdag Bennekom is ontstaan op initiatief van enkele ouders. In 1992 werd de organisatie van Koningsdag officieel overgenomen van de Stichting Organisatie Evenementen Bennekom. Het doel was weer een ouderwetse Koningsdag voor jong en oud. Een gezellig feest voor alle inwoners van Bennekom. In de loop der jaren is het programma op die dag uitgegroeid tot een feestelijk evenement in het centrum van het dorp.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: André Overeem
Secretaris: Jurriën van Rheede
Penningmeester: Peter Verweij
Bestuurslid donateurs: Koen van den Brink
Algemeen bestuurslid: André van Geenhuizen

Ons beleidsplan
De Stichting kan haar werk niet doen zonder inkomsten. Deze inkomsten worden verkregen door donaties, advertentieopbrengsten en verhuur van kramen.

Ons beloningsbeleid
De mensen die zich inzetten voor de Stichting inzetten doen dat geheel onbezoldigd. Uiteraard worden gemaakte onkosten, na overlegging van een bewijs, vergoed.

Onze uitgeoefende activiteiten
De Stichting heeft ten doel: het organiseren van activiteiten in Bennekom voor de bevolking op Koningsdag en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Postadres
Stichting Koningsdag Bennekom
Grietjeshof 79
6721 VH Bennekom

Rekeningnummer
NL38 RABO 0387 0375 19

Algemeen Nut Beogende Instelling
Stichting Koningsdag Bennekom is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit heeft voor donateurs het voordeel dat hun gift volgens de geldende fiscale regels aftrekbaar is van de belastingen. Volgens de nieuwe Geefwet (2012) mag de donateur voor de berekening van zijn giftenaftrek de gift verhogen met 25%. Deze verhoging kan maximaal 1.250 euro zijn. Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt.