In 2020 weer Koningsdag in Bennekom!Nieuw bestuur heeft ambities

Het nieuwe bestuur van de Stichting Koningsdag Bennekom is nog maar enkele weken oud, maar er wordt al stevig gewerkt aan het vieren van Koningsdag 2020. Er zijn al artiesten gecontracteerd die voor een mooi feestje gaan zorgen. Er is nog veel te doen. Er komt nog heel wat bij kijken.

Het bestuur heeft de ambitie om in 2020 maar ook in de jaren daarna in Bennekom voor een gezellige Koningsdag te zorgen. Het realiseert zich terdege dat daarvoor aan drie prioriteiten gewerkt moet worden: de kwaliteit van de eigen organisatie met de nodige vrijwilligers, de financiering en het maken van de werkafspraken voor Koningsdag 2020.

De eigen organisatie
Op maandag 9 december komen bestuur en vrijwilligers bij elkaar, om nader kennis te maken, gezellig bij te praten en vooral om werkafspraken te maken tussen en binnen de werkgroepen, voor Koningsdag 2020. Er zijn trouwe vrijwilligers die vóór 2019 al meewerkten en er zijn nieuwe vrijwilligers, die zich hebben aangemeld om Koningsdag 2020 mogelijk te maken. Daarmee is de vrijwilligersorganisatie redelijk op sterkte, maar de voorzitter benadrukt dat als er lezers zijn die willen helpen… Graag! Het kan gaan om een paar uurtjes tijdens Koningsdag. Vele handen maken licht werk, is dan het motto. Aanmelden kan via info@koningsdagbennekom.nl. Of naar de bijeenkomst op 9 december komen natuurlijk! Die is in Groepsrestaurant A&A aan de Veenderweg en begint om 20.00 uur. Overigens, het bestuur heeft nog een belangrijke vacature, nu secretaris Judith van Aalst gaat verhuizen naar een ander dorp. Er is vast wel een Bennekommer met secretariële kwaliteiten, die de nieuwe spin in het web van de Stichting Koningsdag Bennekom wil zijn!

De financiering
Binnenkort gaat het bestuur kennis maken met de sponsoren en de Ondernemersvereniging Bennekom. Om het financiële plaatje verder rond te krijgen benadert het bestuur binnenkort de bestaande donateurs en zal het op zoek gaan naar nieuwe donateurs. Nieuwe donateurs kunnen zich natuurlijk ook zelf aanmelden via info@koningsdagbennekom.nl.

De afspraken voor 2020
Voor het maken van praktische werkafspraken komt het bestuur dus op 9 december bij elkaar, met de werkgroepen, de ‘geroutineerde’ vrijwilligers en de nieuwe vrijwilligers. Om een gezellig feestje te kunnen maken moeten artiesten vroegtijdig gecontracteerd worden. Het bestuur heeft de eerste afspraken met artiesten al vastgelegd. “Bij een dorp als Bennekom hoort gewoon een gezellige Koningsdag!”, zegt de voorzitter. De activiteiten van het bestuur zijn erop gericht om in 2020 weer een gezellige Koningsdag in Bennekom te organiseren, maar ook om te werken aan een sterke vrijwilligersorganisatie om het organiseren van de Koningsdag ook voor de komende jaren te waarborgen.

Door Wout Schotsman